ყავის აპარატები [6]

ყავის აპარატები

დალაგება
Arrow

დახარისხება
ამერიკული აპრატიამერიკული აპრატი

შავი ამერიკული ფორმატის აპარატი

3 სხვადასხვა სახის ჩამოსხმის ფუნქციით.
450.00
აპარატი ამერიკულიაპარატი ამერიკული

თეთრი ამერიკული ფორმატის აპარატი

3 სხვადასხვა სახის ჩამოსხმის ფუნქციით.
450.00
ამერიკული აპარატიამერიკული აპარატი

წითელი ამერიკული ფორმატის აპარატი

3 სხვადასხვა სახის ჩამოსხმის ფუნქციით.
450.00
ამერიკული აპარატიამერიკული აპარატი

ნაცრისფერი ამერიკული ფორმატის აპარატი

3 სხვადასხვა სახის ჩამოსხმის ფუნქციით.
450.00

ევროპული ფორმატის ყავის აპარატი თეთრი

2 სხვადასხვა ჩამოსხმის ფუნქციით
450.00

ევროპული ფორმატის ყავის აპარატი შავი

2 სხვადასხვა ჩამოსხმის ფუნქციით
450.00