საგარანტიო პირობები

საგარანტიო პირობები


მოწყობილობა ჩავიბარე უნაკლო მდგომარეობაში. საგარანტიო პირობებს გავეცანი და ვეთანხმები. ვიღებ ვალდებულებას მივყვე მოთხოვნებს, რომლებიც წარმოდგენილია ექსპლუატაციის ინსტრუქციასა და საგარანტიო პირობებში. 

საინფორმაციო სამსახური: 032 2800808; *0808

გარანტია 3 წელი 

გთხოვთ, გახსენით მოწყობილობა მეამას წარმომადგენლის თანდასწრებით, რომ თავიდან ავიცილოთ მისი გახსნისთანავე აღმოჩენილი დეფექტები.


საგარანტიო მომსახურება არ ხორციელდება შემდეგ შემთხვევებში:

 • თუ გასულია საგარანტიო ვადა
 • თუ არ არის აპარატის სერიული ნომერი რეგისტრირებული ელექტრონულად
 • მომხმარებლის საგარანტიო ველში ან მოწყობილობაზე არ იკითხება/ამძვრალია სერიული ნომერი
 • მოწყობილობას აქვს ვიზუალური ან მექანიკური დაზიანება/დეფექტი
 • დარღვეულია მწარმოებლის ექსპლუატაციისა და მოხმარების წესები
 • ელ. ქსელის გაუმართაობით, მოწყობილობის დეტალების კოროზიით ან დანესტიანებით
 • მოწყობილობის დაზიანება გამოწვეულია არაკვალიფიციური შეკეთების სამუშაოების შედეგად
 • გარანტია არ ვრცელდება სადენებსა და აქსესუარებზე


მოწყობილობის დაბრუნების ან შეცვლის პირობები:

 • ნივთის შეძენიდან 14 კალენდარული დღის ვადაში ქარხნული დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში, გთხოვთ, დარეკოთ საინფორმაციო ცენტრში 0322800808 აპარატი გამოიცვლება შესაბამისი პირობებით.
 • მეამას სივრცეში შეძენილი ნივთის დაბრუნება შესაძლებელია, მისი შეძენიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში თუ ნივთი წარმოდგენილი იქნება გამოუყენებელ მდგომარეობაში. 
 • დისტანციურად შეძენილი ნივთის დაბრუნება შესაძლებელია, წინასწარი შეთანხმებით საინფორმაციო ცენტრთან 0322800808. 
 • ნივთის შეკეთების ვადა განისაზღვრება 21 კალენდარული დღით. თუ ამ პერიოდის განმავლობაში ვერ შეკეთდა მოწყობილობა, კომპანია უზრუნველყოფს შეცვლას შესაბამისი პირობებით.
 • შეცვლის ან / და დაბრუნების შემთხვევაში აუცილებელია წარმოადგინოთ შეძენილი ნივთის სრული დაუზიანებელი კომპლექტი - შესაფუთი ყუთი, აქსესუარები, ინსტრუქცია.