ხ.დ.კ Trade in-ის შესახებ

რა შემთხვევაში სარგებლობს აპარატი სერვისის პირობებით?


სერვისის პირობებით სარგებლობს აპარატები, რომლების შიდა მექანიზმში არსებული დეტალები დაზიანდა მუშა პროცესში:


ტუმბო; სახარში კამერა; წყლის გამაცხელებელი ელემენტი; პროცესის მართვის 

ბლოკი/ელექტრონული ნაბეჭდი ფირფიტა; წყლის ამთვლელი.


სერვისი არ ვრცელდება დეტალებზე, რომლებიც დაზიანებულია არასწორი მოხმარების შედეგადშემიძლია სხვა აპარატზე მივიღო 3-წლიანი სერვისი? 


მეამას სერვისი ვრცელდება მხოლოდ მეამას აპარატებზე. თუ ფლობთ სხვა ბრენდის აპარატს, თქვენ შეგიძლიათ, ისარგებლოთ trade in შეთავაზებით მეამას აპარატზე, დაარეგისტრიროთ ახლად შეძენილი მეამას აპარატი და მიიღოთ 3-წლიანი სერვისი.რა შემთხვევაში ვიღებ ვერიფიკაციას ჩემს მეამას აპარატზე? 


მეამას აპარატზე 3-წლიან სერვისს იღებს მეამას ყველა აქტიური მომხმარებელი.ვინ ითვლება მეამას აქტიურ მომხმარებლად? 


მეამას აქტიურ მომხმარებლად ითვლება ადამიანი, რომელიც რეგულარულად იძენს მეამას პროდუქციას. 


დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით ჩვენს ქოლ-ცენტრს.რა შემთხვევაში ვიღებ ვერიფიკაციას სხვა აპარატის რეგისტრაციისას?


თუ თქვენ მიერ დარეგისტრირებულ აპარატს აქვს ყავის ან ჩაის მომზადების ფუნქცია, მაშინ თქვენი აპარატი გაივლის ვერიფიკაციას.რა სარგებელს ვიღებ trade in-ის ფარგლებში?


trade in შეთავაზების ფარგლებში თქვენს სხვა ბრენდის აპარატს ცვლით მეამას შეთავაზებაში - მულტი კაფსულის აპარატი + 8 ნებისმიერი მულტი კაფსულის კოლოფი 260 ლარად, ნაცვლად 594 ლარისა. 

გაითვალისწინეთ, რომ შეთავაზებით სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ ვერიფიკაციის გავლის შემთხვევაში.სად ხდება trade-in ?


trade in-ისთვის უნდა მიხვიდეთ მეამას ნებისმიერ ბრენდულ სივრცეში, სადაც თქვენს აპარატს შეთავაზებაში გადაცვლით.